torstai 22. huhtikuuta 2021

Tekstiili- ja muotialan vastuullisuus

Tekstiilituotteen valmistuksen eri vaiheet (Raaka-aineen hankinta, langan valmistus, materiaalin valmistus, värjäys ja viimeistys, leikkaus, ompelu -> valmis tuote) voivat sijaita eri puolilla maapalloa ja yhteen vaiheeseen saattaa sisältyä useita eri toimijoita. Tuotteen alkuperä eli made in -merkintä määräytyy sen mukaan missä valmistuksen viimeinen merkittävä työvaihe on tehty, joka on yleensä ompelu. Valmistusmaa ei siis aina kerro tuotteen vastuullisuudesta.


Tekstiili- ja muotialan valmistusketjujen riskejä

  • liiketoiminnan eettisyydet kuten korruptio ja lahjonta
  • syrjintä, työturvallisuus, pakkotyö, työajat, lapsityövoima, tasa-arvoinen kohtelu
  • jätteiden ja kemikaalien käsittely ja toiminnan ilmastovaikutukset


riskien tunnistaminen

  • missä maissa valmistajat sijaitsevat ja mitkä ovat maiden tai alueiden potentiaaliset riskit?
  •  mitkä tuotteet tulevat riskimaista j minkälaisia riskejä tuotteiden raaka-aineisiin liittyy?
  • kuinka laaja tuotevalikoima on ja kuinka usein se vaihtuu?
Riskimaissa ihmisoikeus- ja ympäristöloukkausten riski on kasvanut ja niissä toimiminen vaatii erityistä huolellisuutta. Listan riskimaista julkaisee vuosittain Amfori BSCI. Riskimaihin lukeutuu esimerkiksi Kiina, Intia, Bangladesh, Turkki, Bulgaria, Pohjois-Makedonia, Romania ja Unkari. Vastuullisuuden riskejä on kuitenkin muissakin kuin riskimaissa.
 


vastuullisuuden hallinta


Jokaisesta asiasta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus
sopimukset ovat usein tapauskohtaisesti räätälöityjä ja käyttötarkoitukseen sopiva
tärkeää sopia mitä lakia sovelletaan


Eettiset toimintaperiaatteet sisältävät kriteerejä ja vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden ja eläinten oikeuksiin ja ympäristön suojeluun liittyen. Toimintaperiaatteiden laatiminen on vapaaehtoista ja yritysten itse määriteltävissä. Lähtökohtana käytetään kansainvälisiä ihmisoikeuksien sopimuksia kuten YK julistusta, lapsen oikeuksien sopimusta, yk.n yrityksiä , ILO: n keskeisiä sopimuksia 


Ostajan tarkistuslista

Ostajan tarkistuslista on yrityksen sisäiseen toimintaan tarkoitettu työkalu jonka perusteella tehtaalla vieraileva henkilö tietää mihin asioihin kiinnittää huomiota. Yrityksen sisäinen yhteiskumppaneiden luona vierailu ei korvaa ulkopuolisien tahojen tekemiä auditointeja ja tarkastuksia

toimittajakyselyt

kysytään riittävästi yhteistyökumppaneiden toiminnasta. Se säästää resursseja jos yhteistyökumppanin valinta tehdään huolellisesti ja kerralla oikein.
toimittajakysely on hyvä toistaa säännöllisesti

vapaaehtoiset vastuullisuusjärjestelmät

keino osoittaa asiakkaille yrityksen sitoutumisesta vastuullisiin toimintatapoihin. Järjestelmien kriteerit ovat samat kaikille mukana olevilla tahoille ja niiden totetutumista seurataan kolmannen osapuolen auditoinneilla. Vastuullisuusjärjestelmiä ovat esimerkiksi amfori BSCI ja Fair Wear Foundation

Läpinäkyvyys


Yritysten odotetaan tuntevan tuotteidensa tuotantoketju. Epäkohtien ilmetessä on olennaista, että yritys puuttuu niihin ja pyrkii vaikuttamaan niiden kojaamiseen. Yhteistyön päättäminen ei yleensä korjaa tilannetta ja sen pitäisi olla viimeinen vaihtoehto.


Hahmota oma toimintaketjusi ja arvioi vastuullisuusriskit, puutu epäkohtiin ja kommunikoi niistä avoimesti. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti