torstai 4. helmikuuta 2021

Tekstiilien ja vaatteiden merkinnät

Pakolliset merkinnät:


 • Kauppatavan mukainen nimi ja sisällyksen määrä
 • Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi
 • Kuitusisältö virallisilla kuitunimillä suomeksi ja ruotsiksi
 • Hoito-ohjeet symbolein tai sanallisesti suomeksi ja ruotsiksi
 • Vaatteen koko, pakatun tuotteen koko pakkauksessa

Huomioitavaa:

 • Jos tuotteen käyttötarkoitus on ilmiselvä, siihen ei tarvitse laittaa kauppatavan mukaista nimeä.
 • Lelujen ja suojavarusteiden merkinnöissä on joitakin erityisvaatimuksia. Leluksi lasketaan myös lelua muistuttavat tuotteet, kuten avaimenperät.
 • Merkintöjen vaatimuksissa voi olla maakohtaisia eroja.

 

Kuitusisällön ilmoittaminen

Kuitusisältö pitää ilmottaa virallisilla kuitunimillä sen maan kielellä, jossa tuotetta myydään. Lyhenteitä ei saa käyttää ja kauppanimiä saa käyttää vain virallisten nimien lisänä. Kuitusisältö ilmoitetaan prosenttiosuuden mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Kuitua ei tarvitse mainita, jos sitä on alle 2% kokonaispainosta. Tuotteeseen saa laittaa 100% merkinnän vain jos siinä on pelkästään yhtä kuitulajia. Jos kuitusisältöä on vaikea määrittää valmistushetkellä, tuotteeseen voi merkitä "sekalaisia kuituja" tai "kuitusisältö määrittämätön"
 
Jos kuitusisällöstä halutaan kertoa lisätietoja (esim. jos kuitu on luomua tai kierrätettyä), ne täytyy olla merkittynä erillään virallisesta kuitusisällöstä.

Eläinperäisten osien merkintä

Eläinperäiset osat, kuten untuvat, höyhenet, sulat ja nahka, merkitään ilmauksella "sisältää muita kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia."


Hoito-ohjeiden ilmoittaminen

hoito-ohjeet merkitään, jotta tuotteita osataan huoltaa oikein ilman niiden vaurioitumista. Tekstiilituotteiden valmistajat ja myyjät velvoitetaan opastamaan tuotteen hoidosta. Ohjeet annetaan hoito-ohjesymboleilla tai sanallisesti suomeksi ja ruotsiksi. Kuluttajan tai pesulan pitää voida luottaa ohjeen toimivuuteen, kun taas valmistajan ja myyjän pitää voida luottaa siihen, että ohjetta noudatetaan.

Hoito-ohjemerkkien täytyy olla niin yksinkertaisia, että kaikkien maiden käyttäjät voivat ymmärtää niitä. Samalla niiden on annettava mahdollisimman paljon tietoa. Hoito-ohjemerkinnässä täytyy olla vesipesun, valkaisun, rumpukuivauksen, silityksen ja kemiallisen pesun symbolit. 

Suomessa hoito-ohjesymbolien käyttöä hallinnoi KiWa-Inspecta.


Vapaaehtoiset merkinnät:


 • Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan osoite
 • Valmistuserätunnus
 • Tuotteen alkuperämaa
  • Kiinnostaa kuluttajia ja halutaan yleensä kertoa
  • Määräytyy tuontimaan sääntöjen perusteella
  • Tuotteen alkuperämaa on se, jossa viimeinen merkittävä valmistusvaihe on tehty, vaikka se olisi valmistettu useammassa maassa.
 • Kuitujen tuotantotapaan liittyvät lisätiedot (esim. luomu)
 • Ohjeet tuotteen käytöstä poistamiseen ja hävittämiseen


CE-merkintä

Leluissa ja henkilösuojaimissa täytyy olla CE-merkintä. Myös suojavaatteet, uunikintaat ja patalaput ja heijastimet kuuluvat henkilösuojaimiin. CE-merkki kertoo tuotteen olevan vaatimusten mukainen. Se ei kuitenkaan kerro tuotteen laadusta. Merkin saa kiinnittää vain niihin tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö edellyttää CE-merkintää. Työvaatteet eivät ole henkilösuojaimia, joten niitä ei tarvitse merkitä.
 
CE-merkintä kiinnitetään kun on varmistettu, että tuote on asetettujen vaatimusten mukainen. Se täytyy kiinnittää jokaiseen tuotteeseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos merkkiä ei voi kiinnittää tuotteeseen, se voi olla myös pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa. Maahantuojan ja valmistajan täytyy varmistaa, että tuotteessa on CE-merkintä. 

Heijastavat ja näkyvyyttä lisäävät vaatteet

Tuotteen on täytettävä henkilösuojaimia koskevat vaatimukset, jos sitä myydään heijastavana vaatteena tai välineenä, markkinoidaan henkilösuojaimena tai tuotteesta annetuista tiedoista tai kuvista voi saada käsityksen, että sitä voi käyttää heijastimena.